Haberler
KAYIT DIŞI EKONOMİ 26,5 ÖLÇÜLDÜ.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübüyük, "Türkiye'de 2003 yılında 32,2 oranında ölçülen kayıt dışı ekonominin oranı, 2013 yılında 26,5 oranında ölçülmüştür" dedi.

Gözbüyük, 25. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Belediye Meclis salonunda "Kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejileri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kayıt dışı ekonominin devletten gizlenen, kayda geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olduğunu vurgulayan Gözübüyük, kayıt dışılığın en önemli nedenlerinden birinin toplumsal farkındalığın zayıflığı olduğunu kaydetti.

Kayıt dışı ekonominin haksız rekabete neden olduğunu belirten Gözübüyük, şöyle konuştu:
"Firmalarımızı ölçek ekonomisinden uzaklaştırıp birbiriyle haksız rekabete neden oluyor. Dünya ile rekabet edemiyor, istihdam ve refahı aşağı çekiyoruz. Kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu ülkelerde vatandaş devlete güvenmiyor, devlet vatandaşa güvenmiyor tamamen güvensiz bir ortamda çalışılıyor. Türkiye'de kayıt dışı ekonomi oranında azalmalar meydana geldi. 2003 yılında 32,2 oranında ölçülen kayıt dışı ekonomi oranı, 2013 yılında 26,5 oranında ölçülmüştür. Yani yaklaşık 6 puanlık bir azalma yaşamıştır. Eylem trendi aşağıya doğru olmuştur. Bu da gösteriyor ki, biz doğru yoldayız ve yapmış olduğumuz politikalarda doğru sonuçlar alıyoruz. Bakanlığımızın kayıt dışılık konusunda yaptığı çalışmalar ciddi kazanımlar kazandırmıştır."
Konferansta, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yard. Doç.Dr. Güneş Çetin Gerger de "Türkiye'de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi" konusunda sunum gerçekleştirdi.