Kurumsal
Firmamız

HNMali danışman seçimine vereceğiniz önem; en az yeni yatırım alanları için vereceğiniz kararlar kadar önemlidir.” Ülkemizin sürekli içinde olduğu ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki dinamik sürecin yarattığı fırsat ve imkanlar kadar, tehlikeler ve zorluklar da iş çevrelerini etkilemektedir. Bu süreç içerisinde doğru analiz ve tespitlerle, karşılaşılan sorunların çözümünde, bilgi birikimi ve tecrübeye dayanan güvenilir danışmanlık hizmetleri, iş dünyası için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır. Bugün geçmişe dönüp baktığımızda, söz konusu sürecin üstesinden gelecek bilgi birikimimiz, gelecekte yaşayacağımız değişimleri karşılayabilecek düzeydedir. Şüphesiz ki, sağlanacak denetim ve danışmanlık hizmetlerinin değeri, bu çalışmaları yürüten kişilerin bağımsız ve konularında uzman olmalarına bağlıdır. Uzmanlık ise, ancak bu konuda elde edilmiş eğitim sonrasında,uzun deneyimlerle kazanılabilmektedir. AKTİF MALİ DANIŞMANLIK olarak inancımız; mali danışman seçimine vereceğiniz önemin, en az yeni yatırım alanları için vereceğiniz kararlar kadar önemli olduğu yönündedir. Günümüzün global ve karmaşık mali yapısında,danışmanlık hizmetlerinin yanında, en uygun  maliyetle, en kısa sürede, tüm sorunlarınızı kapsayacak şekilde yer alacak çözüm yöntemleri ihtiyaçlarınızda, hedeflerinizi gerçekleştirmek için her zaman yanınızdayız. Halil NADAS SMMM Ofisimiz , 1986 yılında SMMM.Halil Nadas tarafından kurulmuştur. Uzunca bir süre tek başına çalışmanın devamında hizmet verilen firma portföyündeki genişlemeye paralel olarak  1992 yılında ekibe ilk olarak  SMMM Ali NADAS ve 2015 Yılında SMMM Eyyüpcan NADAS katılmıştır. Devam eden yıllarda ekibimize katılan yeni yol arkadaşlarımız ile kadromuz genişlemiş güçlenmiş ve bugün Yerli ve Yabancı olmak üzere toplamda 150'yi aşkın firmaya konusunda eğitimli ve deneyimli genç dinamik  meslek mensubu yol arkadaşlarımızla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Her biri kendi sektörünün önde gelen kuruluşlarından oluşan müşteri portföyümüz sudaki halkalar gibi her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Bu gelişmenin en temel dayanağı  33.yılımızda  hizmet verdiğimiz firmaların  içinde bulundukları sektörlere ait  koşullarını doğru değerlendirmemiz, Gerçekçi, Doğru, Hızlı, Uygulanabilir çözümler üretmemizdir. Muhasebe ve Finansmanın , kayıt  düzeni , raporlama ve bilginin yalnızca yasal bir zorunluluğu yerine getirmekten çok  firmaların geleceğini doğrudan etkilediğinin bilincinde olan ofisimiz çalışmalarını bu doğrultuda yürütmekte ve her firmanın  kendine özgü muhasebe ve insan kaynakları sistemlerinin ve sağlıklı bir raporlama bilgi sistemi kurulmasını işlemesini sağlamaktadır. Şirketimizin felsefesini, kaliteli, doğru, hızlı, güvenilir, sorunsuz hizmet vermek olarak özetliyoruz. Her yıl bir önceki yıla göre yakaladığımız büyüme hızı bize doğru yolda olduğumuzu söylüyor.

Firmanızın geleceğinde yanınızda olmak size güç vermek sizden güç almak için AKTİF DANIŞMANLIK var.

 
Halil Nadas
Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi