Mevzuatlar
E-Fatura Mükelleflerinin İhracat Faturalarını Da E- Fatura Olarak Düzenleme Zorunluluğu 01.01.2017 De Başlıyor

 01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura zorunluluğu olan bir mükellef mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. İhracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu) ekinde yer alan ihracat faturaları e-Fatura kapsamında değildir.