Hizmetlerimiz
Mali Danışmanlık

Aktif Danışmanlık olarak vergiye bakışımızı, sadece yasal bir zorunluluk olmaktan çok işletmenin faaliyetlerinin bir parçası bir maliyet unsuru olarak görmekteyiz ve bunun da diğer maliyet unsurları gibi doğru yönetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 Bu Bağlamda  Vergi Konusunda verdiğimiz  hizmetlerimiz,

 • Teşvik Danışmanlığı
 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
 • Enflasyon Muhasebesi Çözümleri
 • Risk ve Fırsat Analizleri
 • Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Vergi Yönetim Hizmetleri
 • Hissedarlar ve Yönetim Kurulları ile ilgili Hizmetler
 • Bireysel Vergileme Çözümleri
 • Şirket Evliliklerine Yönelik Birleşme,Bölünme ve Devir Hizmetleri
 • Şirketler Hukuku Hizmetleri
 • Yabancı personel ve yöneticilere yönelik vergi danışmanlığı